Länkar

Sveriges entomologiska förening

Naturhistoriska Riksmuséet

BeetleBase

Artdatabanken

Svensk Dagfjärilsövervakning

Svenska Malaisefälleprojektet

Institutionen för ekologi vid SLU

The IUCN Red List of Threatened Species

Välkommen till Danmarks insekter

Småkryp

Gebbe Björkman: Konstnär, ornitolog , entomolog mm