Videoklipp från tillverkningen

Insektslåda  av muséemodell

YouTube - Limning och spikning av botten.mp4

YouTube - Fräsning av locklistens glasspår moment3.mp4

YouTube - Fräsning av locklist moment 1

YouTube - Fräsning för borttagning av liten mellanvägg med handöverfräs.mp4

YouTube - Fräsning av lådans översida till 42 mm.mp4

YouTube - Spårsågning i lådsidor med matarverk och 5 mmm notfräs.mp4

YouTube - Limning av glaslock del1.mp4

YouTube - Limning av glaslock del2.mp4

YouTube - Limning av glaslock del3.mp4

Fler arbetsmoment kan ses på www.youtube.com. Ange sökordet "pigans" eller "insektslåda".