Lite fakta om Pigans Slöjd

Pigans Slöjd startade  1980  i Ödeshög.

Vi producerar huvudsakligen  entomologiskt materiel såsom lådor , skåp  mm till  både muséer och privatpersoner.

Leveranser har skett till Naturhistoriska  museet, Lunds biologiska museum samt Zoologisk museum i Köpenhamn

Blir det tid över görs även pussel och spel i olika träslag.